poniedziałek, 9 września 2013

Motyw wampira - Prezentacje maturalne

Motyw wampira - Prezentacje maturalne

Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!


Literacki i filmowy wizerunek wampira. Omów jego funkcje  i przemiany, jakim uległ na przestrzeni epok (od romantyzmu  do współczesności), interpretując wybrane dzieła
Motyw wampira w literaturze i filmie
Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. +PPT 2
Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. +PPT
Motyw wampira w literaturze i sztuce - przedstaw jego kreacje w dziełach różnych epok.
Motyw Wampira w literaturze różnych epok.
Obraz wampira w literaturze. Przedstaw zjawiska na podstawie wybranych utworów literackich.
Omów różne sposoby funkcjonowania wampira w literaturze polskiej i obcej
Postać wampira w literaturze i filmie. Zanalizuj wybrane przykłady.
Przedstaw ewolucje postaci wampira, analizując wybrane przykłady literackie i filmowe
Przedstaw sposób wykorzystania motywu wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu wampira i funkcja takiego zabiegu w tekstach. Omów na podstawie wybranych przykładów dzieł literackich i z innych dziedzin sztuki
Różne ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Wampir jako bohater różnych tekstów literatury i kultury.
Wampiry w literaturze i filmie, omów temat na wybranych przykładach
Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.
Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw motyw i sposoby jego realizacji na wybranych przykładach.
Wampiryzm w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Wampiryzm w literaturze i filmów. Omów na wybranych przykładach.
Zjawy, wampiry, upiory….

Motyw używek - Prezentacje maturalne


Motyw używek - Prezentacje maturalne


Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!


Motyw narkomanii i narkomanów w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
Narkomania w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Omów sposoby ujęcia motywu alkoholika w literaturze. Odwołaj się do tekstów z różnych epok
Omów sposoby ukazywania problemu narkomanii w wybranych tekstach kultury
Problem narkomanii w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
Rola używek w literaturze i sztuce
Uzależnienie jako temat literatury. Omów wybrane teksty literatury polskiej i obcej, w której pojawia się problem uzależnień.
Wpływ alkoholu i innych używek na życie artysty i losy bohaterów. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów